Mindfulness, medfølelse og personlig integritet

Efteruddannelse

Inspiration og stimulation af dine fagligt-personlige grundkompetencer.

Vi er glade for endnu engang at kunne tilbyde undervisning i indre kompetencer i relation til arbejdslivet, fagligt såvel som personligt. Denne gang i form af en kort efteruddannelse med to moduler.

Denne efteruddannelse er rettet mod dig, der ønsker at integrere fuld opmærksomhed, empati og et godt indre ståsted i arbejdet med andre og i dine samarbejdsrelationer. Du vil få redskaber til en personlig livspraksis, der kan gøre en forskel, for dig og dem du møder i dit arbejdsliv, som behandler, leder, underviser, selvstændig, konsulent/rådgiver eller lign. Kurset er tilrettelagt, så du kan komme alene eller sammen med dine kolleger.

MindRetreat kursus Ressoucer i Mindfulness

”Det har været rigtig godt for mig, at I begge kom med en afslappet og realistisk tilgang til mindfullness og meditation. Den nænsomhed og lethed i forhold til at skabe livsforandring passer rigtig godt til mig.” (Tidligere kursusdeltager)

Baggrund for kurset

Vi mener at det moderne arbejdsliv kalder på en todelt opmærksomhed i den enkelte:

  • Dels en bevidsthed om uhensigtsmæssige, ydre arbejdsbetingelser og konkrete strategier til hvordan du kan ændre disse eller finde nye veje.
  • Dels evnen til at kontakte dine egne iboende ressourcer, mentalt og følelsesmæssigt, som netop kan hjælpe dig til at finde flere handlemuligheder og forebygge stress og udbrændthed.

 

Efteruddannelsen omfatter tre sammenhængende dele. Dels en indføring i grundlæggende mindfulness. Dels en introduktion til medfølelse som forandrende relationel kvalitet. Dels et perspektiv for personlig modning og integritet i retning af ægte selvberoenhed.

Vi anvender en moderne tilgang til skærpelse af nærværsevnen, så mindfulness bliver noget umiddelbart tilgængeligt. Hertil formidler vi erfaringer af medfølelse fra de meditative traditioner, som hjælp til højnelse af samvær og heling af dysfunktioner. Og vi giver dig et landkort over menneskelig udvikling, som viser veje forbi egocentrering, konkurrencespil og mindreværdsoplevelser.

Som deltager, vil du få en række konkrete redskaber, som efterfølgende kan indgå i din faglige livspraksis og eventuelt som led i din personlige meditationsudøvelse. Vi vil invitere dig til at træne og undersøge, hvordan de meditative tilgange kan omsættes og bruges i hverdagen. Herunder, hvordan de selvregulerende elementer, som findes i mindfulness, naturligt kan bringes i spil i belastede situationer og hvordan medfølelse/compassion kan lægges ind som en intention i relationer.

Vi vil sammen invitere de uønskede tanker, følelser og kropsfornemmelser ind og prøve at lokalisere energien i dem og bruge den til det, du som deltager måtte opleve som en mere konstruktiv og inspirerende vej.

Det teoretiske afsæt for vores tilgange kommer fra teorier om meditation, forandringsprocesser og æstetisk læring.

Jens-Erik Risom vil arbejde med den meditative platform og undervise i sammenhængen mellem mindfulnesstræning og dybere empati i forhold til personlig modning og udvikling af nye relationelle kompetencer.

Anders Madsen vil stå for det dynamiske procesarbejde, hvor du som deltager vil få mulighed for at afprøve redskaber og synsvinkler i en levende sammenhæng. Procesarbejdet tager bl.a. afsæt i konkrete arbejdssituationer. Samt i hvordan vågenhed og empati kan integreres på et dybere niveau, så de ressourcer, du allerede rummer, fagligt og personligt, kan frigives og inddrages.

Du har enten lidt eller en del kendskab til mindfulness og indre arbejde og vil gerne udnytte de muligheder, der er for at integrere det, i dit professionelle liv.

Du har et ønske om, at fungere mere optimalt og balanceret i dit faglige virke, så hverken helbred eller sindsro kommer til at lide under dit ydre engagement.

Du har brug for indimellem at kunne finde tilbage til dig selv, for at finde fornyet energi og klarhed i mødet med andre, og for evt. at kunne afdække en mere sand retning i arbejdslivet.

Du har behov for at knytte ressourcer og kompetencer sammen til et hele og på en ny måde. Så du er bedre rustet til også fremover at klare udfordringer og arbejdsmæssige krav.

Kursusdagene vil indeholde undervisning i bevidst nærvær og træning af den empatiske ressource. Vi vil veksle mellem stillesiddende fordybelse, perspektivering og udveksling af dine oplevelser med øvelserne. Hertil kommer selve procesarbejdet, som forbinder øvelser og synsvinkler med det faglige ståsted og dit professionelle behov.

Konkret vil der om formiddagen være oplæg og træning af mindfulness og medfølelse i lyset af større selvberoenhed og personlig integritet. Om eftermiddagen vil vi arbejde med at afklare, hvordan du kan omsætte frugterne fra det meditative arbejde i retning af professionelle udfordringer og muligheder. Der vil blive arbejdet både individuelt og gruppebaseret.

I tiden mellem de to moduler af kurset vil du få mulighed for at arbejde konkret med stoffet i de sammenhænge, hvor det er relevant for dig.

Gruppestørrelsen vil være omkring 20 personer.

Der vil blive udleveret fagligt deltagerbevis ved fuld deltagelse.

Jens-Erik Risom, BA, CA, er leder af Skolen for Anvendt Meditation, som siden 2008 har udbudt uddannelser og kurser i mindfulness og indre fordybelse for professionelle. Jens-Erik er oprindeligt uddannet i traditionel kinesisk medicin og har trænet meditation i mere end 40 år. Han har gennem årene udgivet adskillige bøger, senest Nærværsmeditation – en indføring i den gradvise metode og Mindfulness og meditation i liv og arbejde. En kommende bog, Bevidsthedens syv ansigter, vil handle om meditativ fordybelse som en nøgle til livsglæde, indre frihed og meningsfylde. For mere information om undervisningen på Skolen for Anvendt Meditation, se https://anvendtmeditation.dk

Anders Madsen har arbejdet som leder og iværksætter i 35 år og har integreret meditation i sit arbejde lige så længe. Han har stor erfaring med at bruge meditation, som integrerende og understøttende faktor i læringsprocesser. Han er stifter og partner i Stoa Gruppen og Mind, organisationer hvorigennem han beskæftiger sig med sociale projekter, organisationsudvikling og kvalitet i socialt arbejde. Han har desuden læst Idehistorie, har en Master i etik og værdier i Organisationer og er Certificeret Mindfulnessformidler. Læs mere om Anders tilgange til meditation på http://mindretreat.dk/

TID

OBS! Vi har grundet Corona virus pandemien flyttet kurset, så første kursusrunde er den 22.-23. oktober 2020, begge dage kl. 9-17.

Anden del af kurset er d. 14.-15. januar 2021.

STED

Mind, Smedebakken 6, Tønning, 8740 Brædstrup

Skriv til Anders Madsen på am@mindre.dk, hvis du vil høre mere.

(Vi kan pege på overnatningsmuligheder i området hvis du har brug for det).

Der er stadig få ledige pladser (marts 2020).

For at kunne sammensætte en god gruppe, samt sikre os at du får mest muligt ud af kurset i forhold til din erfaring med meditation, skal vi have en ansøgning i forbindelse med tilmelding til kurset. Skriv kort om dig selv, dit job og dine erfaringer med meditation og mindfulness og send det via vores kontaktformular.

MÅLGRUPPE

Konsulenter og ledere fra offentlige og private organisationer. Behandlere i social og sundhedssektoren, selvstændige psykologer, terapeuter og læger.

Undervisere

Forløbet faciliteres af Anders Madsen og Jens-Erik Risom.

PRIS

Kr. 5.500 for begge moduler, incl. kaffe, the, frugt og frokost. Du skal påregne at hjælpe lidt til omkring det praktiske med forplejning.

Tilbage

Interesseret i undervisning i meditation og midfulness med et selvudviklingsperspektiv?

Besøg MindRetreat hjemmesiden…

gå til mindretreat