Ressourcer i mindfulness – Fordybelse og Integration

Mange bruger mindfulness og andre meditative indgange i deres liv. Kurset her giver dig mulighed for at klargøre din praksis og integrere den i dit arbejdsliv, så du får glæde af de positive virkninger af en meditationspraksis i din hverdag.

Opdag hvordan meditation kan spille sammen med dine faglige kompetencer på en givende måde, for dig og dem du arbejder sammen med.

MindRetreat kursus Ressoucer i Mindfulness
Kurset består dels af undervisning i – og perspektivering af – de kulturelle og praktiske implikationer i arbejdet med mindfulness og meditation ved Jens-Erik Risom. Dertil konkret procesarbejde, hvor du afprøver og integrerer nye indsigter ind i dit arbejdsliv, ved Anders Madsen.

I undervisningen vil vi undersøge hvordan åbningen til nuets ressourcer gennem meditation kan blive en reel og betydningsfuld faktor i et menneskes liv. Hvor helhed prioriteres frem for adskillelse, hvor kontakt og forståelse vægtes mere end forsvar og fjendtlighed, og hvor humor og livsglæde er en naturlig og tilbagevendende del af tilværelsen. Retningen for den indre, meditative praksis er vågenhed i hverdagen, nænsomhed i relationer og indsigt gennem stilhed. Vi vil introducere og arbejde med enkle meditative praktikker, som på forskellig vis kan åbne i retning af en sådan stilhed og indre klarhed, som modvægt til mental og følelsesmæssig uro og belastning.

Procesarbejdet tager afsæt i det sted du står i dit arbejde og i hvordan vågenhed og nærvær kan integreres på et dybere niveau. Måske opdager du glemte personlige og faglige kompetencer som kan komme i spil på en ny måde. Eller du opdager at du kan stille dig anderledes i konkrete situationer. Måske opdager du at rammerne for dit arbejde skal ændres og lægger en plan for det.

Du har lidt eller meget kendskab til mindfulness og meditation og vil gerne udnytte de muligheder der er for at integrere det i dit arbejdsliv. Dette kan gøres på utallige måder. Ofte har vi mange kompetencer, formelle såvel som uformelle, hvor meditation kan være med til at åbne vore øjne for, hvordan vi kan integrere dem på en stille og rolig måde i arbejdslivet.

Kurset her giver dig dels redskaber til et dybere meditativt nærvær ,og samtidig vil du blive sporet ind på en proces, hvor du integrerer dine kompetencer på en stærk måde i dit liv.

Vi vil arbejde aktivt med, at adgangen til flere resurser ikke bliver brugt i endnu mere travlhed, så din evne til at bremse op, både i det daglige og det store perspektiv øges. Ingen har glæde af at brænde ud, men mange har glæde af at bruge sig selv på en måde, der er berigende og holdbar.

På kurset vil du få mulighed for at kigge på din etik og de værdier, der motiverer dig på et dybere plan og måske finde måder, de kan komme til udtryk på.

Kurset åbner derved en mulighed for, at du gennem træning af meditationsfærdigheder og afprøvning af disse i livet, gradvist vil kunne ændre dit arbejdsliv i en retning, med større fylde og glæde for dig og dem du møder gennem dit arbejde. Ligesom dit liv som helhed, måske kommer til at hænge sammen på en mere meningsfyldt måde for dig.

Du har muligheden for starte en indre proces, hvor du får mere indsigt i hvornår du hviler i dig selv, hvornår du har brug for redskaber til at regulere dig selv.

Måske vil du på lidt længere sigt komme til at se på komplekse samarbejdsrelationer præget af dilemmaer og mange forskellige interesser, som muligheder for at træne evnen til at holde fast i din grundlæggende etik. Og når det ikke er muligt, bruge indsigten til at handle og enten skabe bedre rammer eller finde nye græsgange, hvor du oplever større samhørighed og bedre overensstemmelse mellem det du laver og den måde du gerne vil leve dit liv på.

Kursusdagene vil veksle mellem øvelserne i mindfulness og meditation, og procesarbejde.

Om formiddagen vil der være oplæg og træning af meditation og mindfulness og i et vist omfang mulighed for at stille spørgsmål om den meditative praksis. Om eftermiddagen vil du arbejde med at afklare, hvordan du kan omsætte de indsigter om impulser det meditative arbejde bringer op. Du vil arbejde både individuelt og gruppebaseret.

Gruppestørrelsen vil være omkring 20 personer.

Jens-Erik Risom er bachelor fra International College of Oriental Medicine i London og certificeret i traditionel kinesisk medicin fra Academy of Traditional Chinese Medicine i Beijing. Har trænet meditation i 35 år hos Jes Bertelsen, undervist i indre fordybelse i 25 år og er leder af Skolen for Anvendt Meditation, der udbyder kurser og uddannelser for professionelle. Forfatter af en række bøger om meditation, sundhedsfremme og personlig udvikling, bl.a. Nærværsmeditation (2007) og Mindfulness og meditation i liv og arbejde (2013).

Anders Madsen er Master i etik og værdier i Organisationer, Certificeret Mindfulnessformidler. Han har arbejdet som leder og iværksætter i 35 år og har integreret meditation i sit arbejde lige så længe. Han har stor erfaring med at bruge meditation som integrerende og understøttende faktor i læringsprocesser. Han arbejder som supervisor, underviser og konsulent.

Tid:

Kurset afholdes næste gang d. 5.-6. juni 2020, første dag kl. 9-17 og anden dag kl. 9-16.

Skriv til Anders Madsen på am@mindre.dk, hvis du vil høre mere.

Sted:

Mind, Smedebakken 6, Tønning, 8740 Brædstrup

(Vi kan pege på overnatningsmuligheder i området hvis du har brug for det)

For at kunne sammensætte en god gruppe, samt sikre os at du får mest muligt ud af kurset i forhold til din erfaring med meditation, skal vi have en ansøgning i forbindelse med tilmelding til kurset. Skriv kort om dig selv, dit job og dine erfaringer med meditation og mindfulness og send det via vores kontaktformular.

MÅLGRUPPE

Konsulenter og ledere fra offentlige og private organisationer. Behandlere i social og sundhedssektoren, selvstændige psykologer, terapeuter og læger.

Undervisere

Forløbet faciliteres af Anders Madsen og Jens-Erik Risom.

PRIS

Kr. 2900 incl. kaffe, the, frugt og frokost. Du skal påregne at hjælpe lidt til omkring det praktiske med forplejning.
Tilbage

Interesseret i undervisning i meditation og midfulness med et selvudviklingsperspektiv?

Besøg MindRetreat hjemmesiden…

gå til mindretreat