Organisationsudvikling

KVALITETSMODELLER SOM UDVIKLINGSVÆRKTØJ

MindResult Kvalitetsmodeller som udviklingsværktøj

Hvordan kan vi bruge kvalitetsmodellerne som værdifulde redskaber i at fremme udviklingen af stærk faglighed og dygtig organisering?

Læs mere

RECOVERY, FAGLIGHED OG DOKUMENTATION

MindResult Recovery
Få redskaber til at anvende recoverytilgangen effektfuldt – på organisationsplan og for den enkelte.
Læs mere

COMPASSION OG MINDFULNESS I ORGANISATIONEN

Forskning peger på at en investering i compassion og mindfulness giver en række fordele for organisationen – også på den hårde bundlinje.
Læs mere

ORGANISATIONSANALYSER

MIndResult Organisationsanalyser
En analyse kan tydeliggøre hvordan I forstår og om I løser jeres kerneopgave, undersøge hvordan kulturen er i organisationen, pege på relevante kompetenceløft eller hvad I måtte ønske der skal være fokus på.
Læs mere

KOMMUNIKATION FOR SOCIALE TILBUD

Få opdateret jeres kommunikationsprofil, både eksternt og internt.
Læs mere