Appetit på Udvikling

3 TIMER MED FOKUS, INDBLIK OG UDSYN

Står I ved en milepæl, og har brug for et fælles afsæt for de næste skridt i jeres organisatoriske udvikling?
Har I et fagligt fokusområde, som I har brug for at få undersøgt nærmere?
Er I nysgerrige på, hvad der fylder hos medarbejderne i dagligdagen?

… eller har I bare brug for en halv dag, hvor I graver lidt ned i, hvad der rør sig hos jer?

Vi tilbyder en halv dag, hvor I med leg og nærvær bliver guidet gennem kollektive og individuelle refleksionsprocesser, der kan skabe et afsæt for jeres næste skridt – uanset om det gælder større organisatoriske udviklingsprocesser, eller den enkelte leder eller medarbejders eget fokus i hverdagen.

MindResult Fokus Indblik Udsyn
Dagen kan være et selvstændigt arrangement, en del af et seminar, et fyraftensmøde, en halv dag taget ud af kalenderen, eller indledning til en længere udviklingsproces.

Vi målretter programmet jeres formål med dagen, så det taler sig ind i jeres praksis og aktuelle organisatoriske fokusområder.

Vi veksler mellem at understøtte et individuelt fokus, fælles refleksioner, dialog i større og mindre grupper og tid til eftertanke.

Vi arbejder med æstetiske læreprocesser, som åbner for læring gennem sanser, følelser og oplevelser. Vi kombinerer dem med anvendt mindfulness for at guide deltagerne til at få øje på perspektiver, kæpheste, blinde pletter og fælles mønstre. Vi konkretiserer og kobler løbende dette til jeres fokus for dagen, så I på den baggrund kan tage stilling til, hvad der er næste gode spørgsmål og afsæt for udvikling. For gruppen og for den enkelte.

Vi arbejder med elementer fra innovations- og forandringsledelse, ledelsesfilosofi, viden om læreprocesser og kompetenceudvikling for fagprofessionelle, samt praksisorienterede og gennemprøvede mindfulnessøvelser i organisationer.

Med jer fra dagen får I:

  • En organisatorisk temperaturmåling der styrker samarbejde og kommunikation.
  • Ejerskab og motivation til forandring og udvikling blandt deltagerne.
  • Kvalificering af ledelsens valg om udviklingstiltag og fremtidig dagsorden.
  • Kvalificerede input til spørgsmål som: ’Hvad vil organisationen?’ og ’Hvad er min opgave?’
Dagen kan være en selvstændig aktivitet eller en del af et forløb med flere aktiviteter over nogle måneder.

Det er vores erfaring, at processer sammensat af flere korte temadage med aktive mellemrum kan booste udviklingsprocesser. Så der skabes velforankrede forandringer med markant effekt i praksis.

MÅLGRUPPE

Offentlige og private organisationer

Afdelinger, teams, små eller store grupper af ledere og medarbejdere.

Facilitatorer

Forløbet faciliteres af Anders Madsen og Stine G. Page.

Læs mere om os under team.

PRIS

Prisen afhænger af – og tilpasses – opgavens omfang.
Tilbage