Compassion & Mindfulness i organisationen

Hvorfor arbejde med compassion på organisationsplan

Compassion er en multidimensionel tilgang, hvor man arbejder med sin intention, opmærksomhed, følelse, motivation, attitude og handling.

Forskning ved bl.a. Standford University har vist, at den compassionorienterede tilgang skaber større sammenhængskraft, bedre samarbejdsklima både eksternt og internt, og et lavere stressniveau individuelt og kollektivt. Tilgangen understøtter også en større evne til at håndtere udfordringer og handle afstemt i forhold til disse, hvilket forebygger mange samarbejdsproblemer.

Compassion kan oversættes til det danske medfølelse, men skal dog forstås bredere, idet det ikke kun omhandler at føle med et andet individ, men også en indlevelse der gør at man har lyst til agere på sin følelse og lindre sin egen eller den andens lidelse.

Compassion er den følelse der opstår når vi ser eller mærker lidelse hos os selv eller andre og forskningen peger på at en inviterende holdning, fremfor afvisning eller hurtig handling, afstedkommer positive resultater.

Mindfulness hjælper en til at opdage, undersøge og være accepterende i forhold til de fornemmelser, følelser og tanker der er i spil – også de problematiske. Compassion adresser en måde at møde følelser og tanker, på en måde der hjælper den enkelte til at se sig selv på lige fod med andre, som jo også kender til lidelse.

Denne ydelse hviler på 25 års erfaring med at implementere meditationspraksis i organisationer og i fagpersoners hverdag. Den er jordnær, enkel og vedkommende. Den skræddersys ud fra jeres behov og resurser.

Form og metode

Undervisningen tilrettelægges ud fra jeres resurser og behov og varetages af Anders Madsen.

Den første del af træningen er i formel meditation, med teori og anvisninger på, hvordan man kan træne de kompetencer, der er nødvendige for at kunne bruge meditation i hverdagen.

Den næste del er træning i at bruge compassion og mindfulness i forhold til de temaer I som deltagere har med, eller bringer i spil.

Den sidste del er opsamling og forslag til, hvordan I kan arbejde meditativt i mellemrummet inden næste møde. Al træning er beregnet på, at kunne foregå i arbejdstiden, som en integreret del af hverdagen.

Jeg har gode erfaringer med at lave et forløb over en længere periode, holde en pause og så tage fat igen.

Undervisningen kan f.eks. indeholde:

  • En introduktion til teori og forskning i meditation og compassion. Vi kan inddrage de faglige/relationelle dilemmaer og problemstillinger den enkelte sidder med. Dertil vil vi arbejde med meditation og bevægelse.

Eller…

  • Hovedfokus på konkrete problemstillinger, i relation til samarbejdet med borger/kollega/samarbejdspartner, dertil et indblik i compassiontænkning og meditationsøvelser

Eller…

  • Et fokus kan også være at dykke ned i at arbejde med koncentration, compassion og mindfulness og dertil have fokus på relationkompetencen – og hvordan man anvender denne.

Deltagerne får hver gang øvelser, som de kan træne i mellemrummet inden næste undervisning, øvelserne kan trænes i den almindelige arbejdstid og for dem der er særligt motiverede vil der være øvelser de kan træne derhjemme.

Et forslag kan være 1-3 timers træning i grupper, hvor man mødes 1-2 gange om måneden, i alt 12 gange på et år. Gruppen kan være på op til 30 personer.

Udbytte

Du vil som deltager få kendskab til de grundlæggende compassion- og mindfulnesmeditationsøvelser og du vil kunne bruge tilgangen fra første undervisningsdag. Du får desuden vejledning i hvordan du kommer i gang med at få en meditationspraksis integreret i din hverdag, med udgangspunkt i den konkrete, praktiske virkelighed du står i.

Hermed vil du få et redskab, som med træning kan styrke dine relationskompetencer og din evne til at bedre at håndtere konflikter og udfordringer i samarbejdet med medarbejdere, borgere, patienter, kunder og/eller andre interessenter.

Samtidig har compassiontilgangen et indbygget element af egenomsorg, der hjælper til at forebygge stress og udbrændthed og kan være særlig hjælpsomt for mennesker der arbejder med stort fokus på det relationelle.

Dertil vil du få indblik i teorien omkring compassion og mindfulness og lære om nyeste forskning på området.

Investeringen i compassion og mindfulness kan ifølge forskere fra en række førende universiteter i verden medføre en række fordele, såsom færre stridigheder mellem interessenter, færre sygedage, større tilfredshed hos kunder, mindre medarbejderflugt og større robusthed og evne til at håndtere indre og ydre pres.

Baggrunden for min tilgang til compassion og mindfulness

Det er min oplevelse, fra en lang række opgaver i offentlige og private institutioner, at de steder som er virkelig velfungerende, er kendetegnet ved en høj faglighed og mulighed for personlig udvikling. Og dette i såvel ledelses-, som medarbejdergruppen. Herudover er den velfungerende arbejdsplads i min optik kendetegnet ved en fornuftig organisationskultur, der ikke presser ledere og medarbejdere ud over kanten af deres formåen.

I mit eget liv som selvstændig, har ovenstående vinkel, i kombination med en kontinuerlig meditationspraksis, hjulpet mig som leder, i de kriser alle organisationer møder fra tid til anden. Den meditative praksis har også styrket mig i evnen til at rumme medarbejdere og borgeres smerte, mine bekymringer for deres ve og vel og uro over økonomien, som altid er udfordret i sociale virksomheder. Og ikke mindst bidraget til en bedre løsning af de konflikter der opstår.

Når man har mediteret i mange år, har det været meget glædeligt, at opleve hvordan compassion og mindfulness de sidste 10 år har vundet voksende anerkendelse. Dels igennem forskning og dels gennem det arbejde der er lavet for at sekularisere tilgangene, så de bliver gennemskuelige og tilgængelige for alle der ønsker at praktisere.

Jeg tror at alle virksomheder, som ønsker et stærkt kundefokus, et udviklende og konstruktivt samarbejdsklima, medarbejdere som er loyale og en kultur præget af selvberoenhed, fornuft og et ønske om bæredygtig vækst, kan have stor glæde af compassion og mindfulness.

Teoretisk baggrund

Den compassion og mindfulness jeg tager afsæt i, er en sekulariseret form, som er frisat fra religiøse overbygninger. Ikke fordi jeg har noget imod religion, men for at den skal være tilgængelig for alle mennesker, uanset tro.

Litteratur:

Saki Santorelli: Bliv hel-2017

Paul Gilbert: Medfølelse og Mindfulness-2010

Jens Erik Risom: Mindfulness og Meditation i Liv og Arbejde –2013

Helle Jensen, Jesper Juul mfl: Empati, 2012

Richard Davidson: Din følelsesmæssige hjerne, 2012

Thupten Jinpa : Et frygtløst hjerte 2015

Artikler:

Trew Alden 2015_Acts of Kindness_Reduces Avoidance Social Anxiety

Neff Seppala chap compassion in press 3

Frederickson and Cole 2013

Hvis du vil dykke ned i forskningen kan du bruge disse links:

http://infolink2003.elbo.dk/PsyNyt/Dokumenter/doc/18955.pdf

http://self-compassion.org/the-research/http://www.cogneurosociety.org/empathy_pain/’

MÅLGRUPPE

Uanset om I arbejder med behandling, pædagogik eller andre ydelser, der indbefatter kommunikation med andre, viser forskning og praksis, at udbyttet stiger på en lang række parametre, hvis medarbejdere og ledelse forstår og træner de grundlæggende teknikker i compassion og mindfulness.

Underviser

Forløbet faciliteres af Anders Madsen

Læs mere under team.

PRIS

Prisen afhænger af – og tilpasses – opgavens omfang.
Tilbage

Interesseret i undervisning i meditation og midfulness med et selvudviklingsperspektiv?

Besøg MindRetreat hjemmesiden…

Gå til MindRetreat