Kommunikation for Sociale Tilbud

Få opdateret jeres kommunikationsprofil, både eksternt og internt

Vi kan hjælpe jer til at skabe en helstøbt løsning, som kommunikerer det i gerne vil sige. Så hjemmesiden også udtrykker det, der foregår på gulvplan. Modsat mange af de store web-bureauer, forstår vi de sociale tilbud indefra. Vi har blik for, at man ikke bare kan sælge løsninger til en livskrise, som en sindslidelse eller en anbringelse er, på samme måde som man sælger hotelophold eller automekanikere.

For mange sociale tilbud var det tidligere ikke nødvendigt at bruge megen tid på kommunikation. Kommunikationen omkring borgerne foregik internt mellem sagsbehandleren og det enkelte tilbud og der var ikke en kultur for at betragte brugeren som en kunde i butikken man skulle henvende sig direkte til.

I dag er det en anden historie: tilgangen af beboere er for mange opholdssteder blevet knappere, hvilket kalder på at man må markedsføre sig mere professionelt udadtil. Samtidig er kravene til kvalitetssikring og dokumentation af ydelserne blevet skrappere, hvilket betyder at man må blive skarpere på hvordan man kommunikerer omkring dette, både internt, med tilsynet og udadtil med både borgere og kommuner.

Vi har blik for at få det hele til at spille sammen og ydelsen kan med fordel kombineres med andre af vores organisationsrettede ydelser.

Vi tilbyder flere forskellige løsninger indenfor analyse, tekst og web og kan tilpasse ydelsen efter jeres behov.

Måske har i faktisk en god platform til at hoste jeres hjemmeside, men trænger til at få teksterne skrevet igennem og opdateret?

Måske har i brug for en grundig gennemgang af hvad det er i kan som virksomhed, og få hjælp til at få sat fokus på dette gennem jeres kommunikation.

Måske vil I gerne have flere kommunikationskanaler, men har ikke økonomisk overskud til det store udtræk – her kan vi komme med forslag til/designe løsninger, så man kan komme langt med et lille budget.

Tekstforfatning

Denne ydelse dækker både over decideret tekstforfatning, hvor ny tekst produceres fra bunden og over korrektur af eksisterende tekster. Der er forskellige priser, alt efter opgavens omfang og kompleksitet, men det kan f.eks. være:

 • Tekst til Web: Hjemmesider, tilbudsportalen, LOS portalen, sociale medier m.m.
 • Tekst til print: Brochurer, nyhedsbreve, beboerhåndbøger etc.
 • Ghostwriting – har I lyst til at få skrevet en bog, men ikke tid til at gøre det selv?
Hjemmeside

 • Opdatering af eksisterende hjemmeside (en ydelse, der kan kombineres med analyse og tekstforfatning).
 • Design af ny hjemmeside fra bunden.

Sociale medier

 • Hvis I allerede er på de sociale medier: tjek af hvad jeres profiler kommunikerer og idéer til hvordan de evt. kan optimeres.
 • Hvis I ikke har en profil: Gennemgang af hvilke sociale medier det vil være relevant for jer at bruge og plan for hvordan I kan bruge dem. Evt. oprettelse af profiler og hotline til spørgsmål den første måned.

Tilbudsportalen

 • Står alle informationer som de skal? Har I registreret jeres målgrupper m.m. så I rent faktisk bliver fundet, når en sagsbehandler laver en søgning, hvor I burde dukke op?
Som selvstændig ydelse, eller som en del af en større kommunikationspakke, tilbyder vi en analyse af jeres kommunikative profil, herunder:

 • Tjek af sprogbrug – hvem er det I henvender jer til?
 • Står der hvad der skal stå? Hvad vil brugerne gerne finde? Hvad vil I gerne kommunikere?
 • Hvordan spiller jeres hjemmeside, folder og evt. øvrige kommunikation sammen med jeres beskrivelser på tilbudsportalen, LOS portalen m.m.
 • Markedsføringsstrategi – hvilke aktiviteter laver i allerede, som faktisk kan tænke som markedsføring? Har I brug for at udvikle nye materialer (f.eks. foldere) til at beskrive jeres tilbud?
 • Strategi til håndtering af evt. shitstorm – hvad gør I hvis i pludselig kommer i søgelyset? Eller en bruger ser sig sur på jer?
Hos os får I en personlig og vedkommende dialog omkring jeres kommunikation. Vi tager jer med i processen og leverer en løsning, hvor i selv efterfølgende, i det omfang I måtte ønske, sidder med kontrollen over det endelige produkt.

Vi leverer ikke nogen hurtige løsninger, hvor I får en gratis hjemmeside og ’kun’ skal betale for vedligehold, men så kommer til at binde jer til en langvarig, ugennemskuelig og ofte dyr løsning.

Vi laver heller ikke nemme, men grimme, løsninger på f.eks. søgemaskineoptimering, ved at skrive en relevant paragraf i overskriften på forsiden af jeres hjemmeside – kommunikationen må gerne være effektiv, men også rar at se på!

MÅLGRUPPE

Opholdssteder og andre små og mellemstore socialøkonomiske virksomheder der har behov for at få kigget på kommunikationen.

Konsulent

Vores kommunikationsydelser leveres af Addie Nors Madsen, evt. i samarbejde med vores andre konsulenter, hvis det er en del af en større ydelsespakke.

Addie er uddannet i kommunikation og design, og har dertil stor indsigt i vilkårene for sociale tilbud, da hun fungerer som kvalitets-, kommunikations- og udviklingsmedarbejder i Stoa Gruppen.

Læs mere om Addie under Team.

PRIS

Prisen afhænger af – og tilpasses – opgavens omfang.
Tilbage
Kontakt os for at få et tilbud