Organisationsanalyser

I mange organisationer er der perioder, hvor man mister fokus på kerneopgaven og begynder at fokusere på interne og eksterne problemer.

Måske er der også diskrepans imellem, hvad der forventes af de enkelte medarbejdere og hvad medarbejderne selv tror der forventes. Det samme kan ske på ledelsesniveauerne i organisationen.

En organisationsanalyse kan være den motor, der får organisationen tilbage på sporet.

MIndResult Organisationsanalyser
En organisationsanalyse er en analyse af organisationens struktur, rammer og opbygning, set i lyset af den kerneopgave organisationen er sat i verden for at løse.

Analysen har til formål at afdække organisationens strukturelle sårbarhed og se muligheder for at styrke denne via anden organisering.

Organisationsanalysen kaster lys på, hvor problemerne udspringer og hvorledes det organisatoriske system kan styrkes, så der kan fokuseres på kerneopgaven. Dette gælder på alle niveauer i organisationen.

Organisationsanalysen kan også være med til at afdække, hvad I gør i praksis, som ikke er italesat eller aftalt.

Vi designer en drejebog for analysen. Som baggrund for denne vil vi bede om nogle af de beskrivelser I har af organisationen, strukturer for organisationsopbygningen, rammer for de processer i arbejder med m.m. Vi vil lave interviews, både individuelt og gruppebaserede, samt lave observationer på de enkelte afdelinger.

Vi har øje for, at der er gennemsigtighed i slutproduktet, så I som kunde, kan se de indikatorer vi bygger vores konklusioner og forslag på.

Vi har et gennemprøvet system, da vi allerede gennem er årrække har lavet audits, samt kultur- og organisations analyser i store og små virksomheder.

Vi funderer organisationsanalysen i gruppedynamiske og systemteoretiske teorier, samt mange års personlig erfaring med ledelse, kvalitets arbejde og organisationsopbygning.

Analysen udmøntes i en rapport, som vi vil gennemgå med ledelsen og evt medarbejderne.

Rapporten indeholder en række handlingsorienterede forslag og en procesplan. – Forslag i enten selv kan implementere eller omsætte til konkrete tiltag, med hjælp fra os eller andre konsulenter.

OBS! For at få det maximale ud af en organisationsanalyse ser vi gerne øverste ledelse i organisationen som bestiller af analysen, da der derved er bedst mulige vilkår for implementering af nye tiltag.

Målgruppe

Virksomheder kan have glæde af en organisationsanalyse når der er:

  • Problemer i personalegrupper
  • Brug for en kulturændring
  • Udtalt højt sygefravær
  • Stressede medarbejdere
  • Brug for at afdække virksomhedens innovationsbehov, for at kunne tilpasse sig markedet

-og hvor det er utydeligt hvad årsagen er og hvad der kan gøres ved det.

Konsulenter

Analysen udføres af Heidi Sørensen og Anders Madsen.

Se mere under team.

Pris

Prisen afhænger af opgavens omfang. Vi laver altid let gennemskuelige tilbud, så I som kunde kan være med til at regulere prisen i forhold til de ønsker I har.
Tilbage