Om MindResult

I MindResult er vi optaget af, hvordan man kan ændre kvaliteten af det man beskæftiger sig med, ved at arbejde med dels sin position i det indre, altså sindet, dels med hvordan man agerer i det ydre og stiller sig overfor mennesker, opgaver, organisationsstrukturer m.m.

Man kan også sige det sådan, at et materielt rigt liv uden ånd er tomt og at et rigt, indre spirituelt liv, uden omsætning på det materielle plan, er meningsløst.

I vores tilgange er det således centralt at have hænderne i materien, i den forstand at vi arbejder konkret og handlingsorienteret med hvordan du kan tilgå de udfordringer du står med i det daglige, gennem en bevidst omgang med dine praksisser.

Vi anvender en række anerkendte metoder og er hele tiden opsøgende på, om der opstår nye tilgange som kan supplere den eksisterende portefølje.

Konceptudvikling MindResult

Se vores privatlivspolitik her